اخبار و اطلاعیه

وبینار آموزشی آشنایی با حقوق مهندسی و مسئولیت حرفه ای مهندسان و گزارش نویسی

وبینار آموزشی آشنایی با حقوق مهندسی و مسئولیت حرفه ای مهندسان و گزارش نویسی

قابل توجە قبول شدگان صلاحیت اجرا/ دوره ورود به حرفه اجرا برگزار می شود

قابل توجە قبول شدگان صلاحیت اجرا/ دوره ورود به حرفه اجرا برگزار می شود

نحوه ثبت نام در کلاسهای ورود به حرفه اجرا و  ارتقا پایه رشته های مختلف

نحوه ثبت نام در کلاسهای ورود به حرفه اجرا و ارتقا پایه رشته های مختلف

برگزاری دوره های جامع آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

برگزاری دوره های جامع آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

دستورالعمل دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه ای مهندسی مورخ مهر ماه ۹۹ که دارای نمرات ۴۸ و ۴۹ می باشند

دستورالعمل دوره های آموزشی برای شرکت کنندگان آزمون های ورود به حرفه ای مهندسی مورخ مهر ماه ۹۹ که دارای نمرات ۴۸ و ۴۹ می باشند

راهنمای  ورود به کلاسهای آنلاین  ارتقا پایه و ورود به حرفه اجرا سازمان

راهنمای ورود به کلاسهای آنلاین ارتقا پایه و ورود به حرفه اجرا سازمان