اخبار و اطلاعیه

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی/ مدت انقضای گواهی دوره های اجرا

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی/ مدت انقضای گواهی دوره های اجرا

اطلاعیه کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اطلاعیه کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

قابل توجە قبول شدگان صلاحیت اجرا/دوره ورود به حرفه اجرا برگزار می شود

قابل توجە قبول شدگان صلاحیت اجرا/دوره ورود به حرفه اجرا برگزار می شود

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰

وبینار مشترک ایران و ژاپن با موضوع بررسی فناوری میراگرها و جداگرهای لرزه ای

وبینار مشترک ایران و ژاپن با موضوع بررسی فناوری میراگرها و جداگرهای لرزه ای

اطلاعیه ثبت‌نام و زمان برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰

اطلاعیه ثبت‌نام و زمان برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰