اطلاعیه سازمان درباره تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی حقیقی و حقوقی

پیرو نامه شماره 59328/99/100 مورخ 28/07/1399 اداره راه و شهرسازی  استان مبنی بر تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی حقیقی و حقوقی تا پایان سال جاری به دلیل استمرار شیوع ویروس کرونا براساس نامه شماره 430/97005 مورخ 24/07/1399 دفتر توسعه مهندسی ساختمان که پیشترخبر آن به اطلاع اعضای محترم سازمان رسیده، سازمان طی نامه شماره 10722/99/ص مورخ 03/08/1399 پیشنهاد تمدید اعتبار کلیه پروانه های مهندسی تا پایان سالجاری را به اداره راه و شهرسازی استان اعلام نموده که اداره مذکور طی نامه شماره 61675/99/100 مورخ 06/08/1399 تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار صرفاً حقیقی را تا تاریخ 30/10/1399 به مدت 3 ماه تایید نمود.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + یازده =

اطلاعیه سازمان درباره تمدید اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی حقیقی و حقوقی