اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید شد

بر اساس بخشنامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تاریخ اعتبار مندرج در پروانه اشتغال به کار ایشان در دوره زمانی 1399/1/1 لغایت 1399/4/31منقضی شده است، موظفند نسبت به تمدید پروانه اشتغال به کار خود اقدام نموده و در صورت عدم اقدام به استناد بخشنامه مذکور پروانه های اشتغال به کار آنان از تاریخ 1400/5/1 فاقد اعتبار می‌باشد.

اعتبار کلیه پروانه های اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده که تاریخ اعتبار مندرج در پروانه ایشان از تاریخ 1399/5/1به بعد به پایان پافته است تا تاریخ 1400/8/30 تمدید میگردد.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 + 20 =

اعتبار پروانه های اشتغال به کار مهندسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تمدید شد