• پیشنهاد دهنده گروه تخصصی عمران:  مصوب گردید ، با توجه به عدم وجود ضوابط صریح و روشن، فعلا تا زمان تدوین حداقل ضوابط و معیارها و یا ارایه مستندات فنی و قابل قبول از طرف محاسب و یا اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح ،در سیستم های سازه ای دال-تیر (هر نوع دال اعم از مجوف یا دال توپر)تیرهای با ارتفاع کم و نزدیک به ضخامت دال، تیر محسوب نمی شود و سیستم سازه ای بایستی با ضریب رفتار  R=4  تحلیل و طراحی گردد. همچنین پیشنهاد می شود مهندسین محاسب در طراحی این سیستم های سازه ای حداقل دو دهانه(قاب) در هر جهت ساختمان فراهم نمایند.
  • پیشنهاد دهنده گروه تخصصی عمران: نظر به درج موضوع حذف سختی دال در طراحی سازه  مندرج در سایت مرکز تحقیقات راه و شهر سازی (۱۴/۲/۹۵)، مصوب گردید در خصوص طراحی سازه های با سیستم سقف دال،در طراحی المانهای سازه ای شامل تیر، ستون ودیوار از سختی دال صرفنظر گردد. اما می توان در کنترل جابجایی سازه از این سختی استفاده نمود.

اعضای حاضر گروه :۱-کیوان کمانگرپور۲-جمال الدین کریمی ۳-فرشید عزت پور۴-امید انصاف جویی ۵-فرشاد اکرمی ۶-صالح مرادی نیا

افراد مدعو :۱-مصلح توحیدی (دکترای سازه-هیات علمی دانشگاه) ۲- محمد صدیق ثابتی (دکترای عمران ونایب رییس گروه تخصصی شورای مرکزی)۳ –مهدی حسام شریعتی(ارشد عمران وعضو هیات مدیره)۴-امیراسعد نصری زر(دکترای ژیوتکنیک هیات علمی دانشگاه)۵-بهرام رضاطلبی(دکتری سازه)۶-آزاد یزدانی(دکترای زلزله-هیات علمی دانشگاه)۷-کاوه کرمی (دکترای سازه –هیات علمی دانشگاه)۸-سالار منیعی (دکترای زلزله-هیات علمی دانشگاه) ۹-جهانگیر الیاسی(دکترای ژیوتکنیک-هیات علمی دانشگاه)۱۰-آزاد فائز(ارشد سازه)

  • پیشنهاد دهنده گروه تخصصی عمران: مصوب گردید در صورت لزوم کنترل کننده نقشه های سازه ای، می تواند محاسبات دستی بخش هایی از کار را از مهندس محاسب در خواست نماید.
  • پیشنهاد دهنده گروه تخصصی عمران: مصوب گردید نقشه های سازه وارده به سازمان در راستای اجرای بند 2-7-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان  اعم از احداثی، اضافه اشکوب (تاکیداً گروه ب به بالا)، مقاوم سازی و…نیاز به کنترل داشته و مطابق شرایط مبحث هفتم مقررات ملی نیاز به آزمایش خاک و طرح سازه نگهبان و زه کش خواهند داشت.
  • پیشنهاد دهنده گروه تخصصی عمران: مصوب گردید با توجه به افزایش کاربرد تیرچه پیش تنیده در سقف ها ونقشه های سازه ای ،جهت کنترل کیفیت وایرهای استفاده شده در ساخت این تیرچه ها ومطابقت با فرض های مندرج در دفترچه طراحی آنها، انجام آزمایشات و کنترل مشخصات مکانیکی آنها در هر ساختمان ،لازم واجباری بوده وانتخاب نمونه به اختیار ناظر سازه خواهد بود.  
image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار − سه =

اهم مصوبات گروه تخصصی عمران