با انتخاب مجدد مهندس خلیل اللهی بعنوان رئیس سازمان/تعیین هیات رئیسه سال سوم هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اعضای هیات رئیسه سال سوم هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تعیین شدند.
براساس ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 71 آئین نامه اجرایی، هیات مدیره دوره هشتم سازمان با اکثریت آرا اعضای هیات رئیسه سازمان را مشخص نمودند.
بر این اساس به اتفاق آرا مهندس فریبرز خلیل الهی مجددا بعنوان رئیس سازمان انتخاب گردید.

همچنین با نظر هیات مدیره، مهندس محمدرضا جباری نایب رئیس اول و  مهندس بهار راستین نایب رئیس دوم  سازمان در سال سوم هیات مدیره هشتم خواهند بود.
مهندس هیوا سیدیونسی نیز دبیری هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را برعهده خواهند داشت.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده + شانزده =

با انتخاب مجدد مهندس خلیل اللهی بعنوان رئیس سازمان/تعیین هیات رئیسه سال سوم هشتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان