تعیین هیات رئیسه سال دوم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

طی جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هیات رئیسه سال دوم شورای مرکزی با اکثریت آرا تعیین شدند.

بر این اساس ، مهدی شایان ، کاوه نوری کوپایی ، حمیدرضا کارگر و طاهر کیافر را به عنوان اعضای جدید هیات رئیسه شورای مرکزی انتخاب شدند.
کاوه نوری کوپایی و مهدی شایان به عنوان دبیران اجرایی و همچنین طاهر کیافر و حمیدرضا کارگر به عنوان منشی های هیات رئیسه انتخاب شدند.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + بیست =

تعیین هیات رئیسه سال دوم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور