توضیحاتی در رابطه با اولویت بندی ارجاع کار توسط سامانه اندازیار

باتوجه به فعالیت سامانه اندازیار(ماده 33) در جهت رعایت عدالت نسبی و تسهیل و تسریع انجام امور بشیوه الکترونیکی و همچنین حذف اعمال سلیقه ها، ذکر موارد ذیل جهت اطلاع  اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند ضروری بنظر می رسد:

–  انجام اولویت بندی در ارجاع کار نظارت در سازمان بر اساس معیارهایی همچون صلاحیت، ظرفیت، گروه ساختمانی، زمان اخذ پروانه و پایه مهندسی، خوداظهاری مهندسین و… می باشد.

–        در صورتی که عضو دارای پروانه اشتغال بکار اقدام به انجام طراحی نماید 25 درصد مساحت کار طراحی وی در بخش نظارت اعمال خواهد شد که این امر موجب تاثیر در صف نوبت نظارت می شود و نسبت به کسی که کارکرد وی کمتر است در اولویت های بعدی قرار می گیرد. بعنوان مثال اولویت ارجاع نظارت آقای مهندس احسان نصری مهندس دارای پروانه اشتغال بکار پایه دو طراحی و نظارت گروه سازه تا قبل از اعمال 25 درصد از کار طراحی در نظارت در مرداد ماه سال جاری 15مین نفر بوده که در مهرماه ماه با اعمال 25درصد موضوع فوق به اولویت 249مین نفر رسیده است.

–        در صورتی که عضوی از سازمان توسط سامانه به وی کاری ارجاع شود اگر تا ظرف 24 ساعت اقدام به تایید آن ننماید سامانه بصورت خودکار اقدام به حذف کار و تا یک ماه از ارجاع کار به وی ممانعت خواهد کرد.

سامانه در حال تکامل تدریجی است و طبیعی است که در حین استفاده نقایص احتمالی آن مشخص شود که سازمان در جهت حل آن بصورت جدی تلاش خواهد کرد.

بدینوسیله اعلام می نماید  از هرگونه انتقاد و پیشنهادی جهت ارتقا و مکانیزه نمودن سازمان، تسهیل امور جاری اعضا و شهروندان، شفاف سازی و رعایت عدالت نسبی در ارجاع کار استقبال می کنیم.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − هفت =

توضیحاتی در رابطه با اولویت بندی ارجاع کار توسط سامانه اندازیار