دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

باتوجه به راه اندازی قالب جدید سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بدینوسیله از اعضای محترم دعوت به عمل می آید تا مقالات، یاداشت ها، انتقادات و پیشنهادات خود را در رابطه با سازمان و توسعه ساخت و ساز شهری به ایمیل سازمان info@kurdnezam.ir ارسال فرمایند.