راه اندازی قالب جدید سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

راه اندازی قالب جدید سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

قالب جدید وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان راه اندازی شد.

این قالب با تلاش واحد انفورماتیک و روابط عمومی سازمان طراحی شده است.

ارتباط بیشتر با کاربران و اعضای محترم سازمان ، طراحی ریسپانسیوو تسهیل در استفاده و همچنین امکان نظرسنجی و اعمال نظرات اعضا از مهمترین ویژگی سایت سازمان می باشد.