قابل توجه اعضای محترم سازمان/ دوره های گذارنده شده در ارتقا پایه 3 به 2 صلاحیت اجرا جهت ارتقای پایه 2به 1 قابل قبول نمی باشد

به ا طلاع اعضای محترم دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند : دوره های گذارنده شده در ارتقا پایه 3 به 2 صلاحیت اجرا جهت ارتقای پایه 2به 1 قابل قبول نمی باشد .

بدیهی است جهت ارتقای پایه 2 به 1، ارائه گواهی سایر دوره ها گذارنده نشده الزامی می باشد.

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 5 =

قابل توجه اعضای محترم سازمان/ دوره های گذارنده شده در ارتقا پایه 3 به 2 صلاحیت اجرا جهت ارتقای پایه 2به 1 قابل قبول نمی باشد