بی دقتی اپراتورها و کم توجهی مشاورین ژئوتکنیک  بلای جان مهندسین عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان

بی دقتی اپراتورها و کم توجهی مشاورین ژئوتکنیک بلای جان مهندسین عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان

بی دقتی اپراتورها و کم توجهی مشاورین ژئوتکنیک  بلای جان مهندسین عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان مهندس مجید شاه اویسی (رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری شورای شهر سنندج) هفته گذشته جلسه کمیته ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی با حضور ...