نصب و بهره برداری داربست

تهیه و تنظیم: مهندس غلام رضا رشادت

باتوجه به بازدیدهای انجام شده از ساختمانهای در دست اجرا و علیرغم یادآوری و تذکر مهندسین ناظر این سازمان به مالکین، ذیلاً نکات و مواد لازم جهت الزام صاحبان شغل داربست و مالکین به رعایت نکات داربست بندی و بهره برداری از آن در عملیات ساختمانی به حضور ایفاد می گردد. بدیهی است که تمام نکات مبحث دوازدهم و آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی نافذ بوده ولی این نکات عمومی تر و بیشتر در اجرا ملموس می باشد.

 1. لوله های فولادی استفاده شده در داربست باید فاقد زنگ زده‌گی و سرهای انتهایی کاملاً سالم و فرو نرفته باشد. (غالباً بر اثر پرتاب لوله ها در شیوه های نامناسب پایین آوردن و حمل و نقل کیفیت سالم خود را از دست داده اند وبعضاً دارای اعوجاج می باشند)
 2. پایه های عمودی داربست مخصوصاً در مکان های سست می بایستی با استفاده از کفشک فلزی با سطح اتکاء مناسب بر روی زمین قرارگیرد.
 3. فواصل پایه های عمودی نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید:

الف-  1/8 متر برای کارهای سنگین با قابلیت تحمل 350 کیلوگرم بر مترمربع

ب- 2/3 متر برای کارهای سبک با قابلیت تحمل 125 کیلوگرم بر مترمربع

 • تیرهای افقی باید حداقل تا 3 پایه عمودی ادامه دار و متصل باشند.
 • فاصله عمودی بین تیرهای افقی نباید از 2 متر بیشتر شود.
 • دستک ها باید بر روی تیرهای افقی قرار داده شود.وفاصله بین آنها در کارهای سنگین نباید از 90 ودر کارهای نیمه سنگین از 115سانتی متر تجاوز نماید .
 • اولین، آخرین و یک درمیان پایه های عمودی و لوله های افقی بوسیله لوله های مهاری به ساختمان محکم بسته شوند.وحداقل 10سانتی متر در دیوار فرو روند .
 • لوله های مهاری در نقاط برخورد پایه ها با تیرهای افقی به داربست بسته شوند و سر دیگر لوله مهاری محکم به ساختمان مهار شوند.
 • عرض جایگاه کار نباید از 60 سانتی متر کمتر باشد. اگر برای قراردادن مصالح نیز استفاده شود نباید از 80 سانتی متر کمتر باشد.

10-اگر در جایگاه کار عملیات شکل دهی به سنگ انجام شود عرض باید کمتر از 130 سانتی متر نباشد.

 1. جایگاه هر داربست باید حداقل 1 متر از منتهی الیه تیرهای عمودی قرارگیرد.
 2. ضخامت الوارهای جایگاه نباید کمتر از5 سانتی متر با ضخامت مساوی تا لبه بین آنها ایجاد گردد.
 3. عرض الوار نباید کمتر از 25 سانتی متر باشد.
 4. هر الوار جایگاه نباید از 4 برابر عرض آن از تکیه گاه ادامه یابد.
 5. الوارها بایستی کاملاً درکنار و امتداد هم بدون ایجاد لبه چیده شوند.
 6. الوارها می بایستی حداقل برروی سه تکیه گاه قرارگرفته باشند که با تقبل 4 برابری ضریب اطمینان وزن روی آن، همچنین فاصله بین پایه ها به قدری باشد که هیچ خیزی در انها بوجود نیاید .
 7. به هنگام کار کارگران بر روی داربست حتماً باید از حمایل بند ایمنی که به لوله نرده متصل باشند استفاده نمایند.
 8. لوله نرده به فاصله 90 تا 110 سانتی متر از کف جایگاه بایستی قرار گیرد.
 9. به هنگام وزش باد شدید از کار کردن بر  روی داربست می بایستی جلوگیری بعمل آید .
 10. در مجاورت خطوط انتقال نیروی برق می بایست قبل از شروع عملیات ساختمانی مراتب به اطلاع مراجع ذیربط رسانیده شود و بنا بر تشخیص ایشان اقدامات متناسب نظیر قطع جریان،روکش دار کردن یا تغییر مسیر استفاده گردد
 11. در مکانهایی که احتمال سقوط مصالح ساختمانی یا هر جسمی بر روی عابران و کارگران وجود داشته باشد می بایست از راهرو سرپوشیده یا سرپوش حفاظتی با عرض و استحکام کافی احداث گردد.

جهت مشاهده گزارش مصور اینجا کلیک فرمایید

image_pdfimage_print
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 5 =

نصب و بهره برداری داربست