اعتبار پروانه‌های اشتغال به‌کار مهندسی تا ۳۰ مهر ۹۹ تمدید شد

image_pdfimage_print

۲۰۲۰ آگوست ۳۱