به اطلاع کلیه اعضای گرامی سازمان می رساند که سامانه های این سازمان (سامانه اندازیار – سامانه امور عضویت و مدیریت دوره های ارتقای پایه- سامانە چاودێر ) از ساعت 14 تاریخ 25 شهریور ماه 1400 بدلیل بروزرسانی سرورهای سازمان، تا تاریخ 27 شهریور 1400 در دسترس نمی باشند.

اخبار