دوره های در حال برگزاری

راهنمای  ورود به کلاسهای آنلاین  ارتقا پایه و ورود به حرفه اجرا سازمان

راهنمای ورود به کلاسهای آنلاین ارتقا پایه و ورود به حرفه اجرا سازمان

دوره بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها ۲

دوره بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها ۲

دوره روشهای تعمیر مرمت و تقویت سازه ها

دوره روشهای تعمیر مرمت و تقویت سازه ها

دوره مصالح و فناوریهای نوین ساخت

دوره مصالح و فناوریهای نوین ساخت

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست

تغییر زمان کلاس وآزمون دوره مصالح و فناوری های نوین ساخت

تغییر زمان کلاس وآزمون دوره مصالح و فناوری های نوین ساخت