دوره های در حال برگزاری

دارای امتیاز  ارتقا پایه رشته‌های هفت‌گانه نظام مهندسی / ششمین همایش ملی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان برگزار می‌شود

دارای امتیاز ارتقا پایه رشته‌های هفت‌گانه نظام مهندسی / ششمین همایش ملی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان برگزار می‌شود

راهنمای  ورود به کلاسهای آنلاین  ارتقا پایه و ورود به حرفه اجرا سازمان

راهنمای ورود به کلاسهای آنلاین ارتقا پایه و ورود به حرفه اجرا سازمان

دوره بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها ۲

دوره بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها ۲

دوره روشهای تعمیر مرمت و تقویت سازه ها

دوره روشهای تعمیر مرمت و تقویت سازه ها

دوره مصالح و فناوریهای نوین ساخت

دوره مصالح و فناوریهای نوین ساخت

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست

مبانی سلامت ، ایمنی و محیط زیست