آغاز جشنواره ورزشی ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بمناسبت روز مهندس در سنندج و شهرستان های استان آغاز شد.

مهندس هیوا سیدیونسی مسئول رفاهی سازمان با عنوان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات اهتمام به بخش ورزش و سلامت اعضا و همچنین ایجاد فضای نشاط در بین اعضای سازمان نظام مهندسی می باشد، اعلام داشت: بیش از 500 عضو سازمان در این جشنوار حضور خواهند داشت.

وی اظهار داشت: اعضای سازمان در رشته های فوتسال، شطرنج، پینگ پنگ، تیراندازی، دارت، فوتبال دستی و تخته نرد در دو بخش آقایان و خانمها به رقابت خواهند پرداخت.

مسئول رفاهی سازمان افزود: این جشنواره از 27 بهمن ماه تا پنجم اسفند طبق برنامه زمانبندی اعلام شده ادامه خواهد داشت.

مهندس سیدیونسی گفت: در این مسابقات 99 عضو سازمان در رشته فوتسال، 96 نفر در فوتبال دستی،100 نفر در تخته نرد، 62 نفر در دارت(در دو بخش آقایان و خانم ها)، 34 عضو سازمان در شطرنج(در دو بخش آقایان و خانم ها)، 98 نفر در رشته تیراندازی(در دو بخش آقایان و خانم ها) و تعداد 49 نفر در رشته پینگ پنگ  حضور دارند.