ابراز همدردی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با سیل زدگان گلستان چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار


اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

همانگونه که مستحضرید در جریان بارش های اخیر و وقوع سیل در استان های شمالی کشور علی الخصوص استان گلستان، جمعی از شهروندان این خطه دچار خسارت های زیادی شدند.
بطوری که نهادهای زیادی همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان خواستار یاری شهروندان بخصوص جامعه مهندسی کشور که همیشه در صف نخست اقدامات انساندوستانه بوده اند، شد.

بدینوسیله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به نمایندگی از جامعه مهندسی استان ضمن اعلام همدردی با حادثه دیدگان این بلایای طبیعی که نتیجه کم کاری و عدم برنامه ریزی و تدبیر انسان هاست، از شهروندان فهیم کردستانی و اعضای محترم سازمان می خواهد تا بار دیگر با خلق حماسه ای انساندوستانه در کمک به همنوعان خود با کمک های نقدی خود موجبات تسکین و جبران خسارات به بار آمده آنان را فراهم سازند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن واریز مبلغی نقدی، آمادگی خود را جهت ارائه کمک های معنوی و اعزام نیروی کمکی به سیل زدگان اعلام نموده و از هیچ تلاشی در این رابطه دریغ نخواهد ورزید.
اعضای محترم می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب
19000018425 بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان واریز نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان