ابقای هیات رئیسه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان سقز هیات رئیسه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان سقز با حکم رئیس سازمان ابقا شدند.
با مصوبه هیات مدیره سازمان و طی حکم رئیس سازمان مهندس فریدون صالحیان، دکتر امید رشیدیان و مهندس محمد صوابی اعضای هیات رئیسه دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان سقز در سمت خود ابقا شدند.
در مراسم تودیع و معارفه هیات رئیسه دفتر نمایندگی که مهندس هیوا سیدیونسی، مهندس بهار راستین و مهندس گودرزی حضور داشتند از تلاش ها و زحمات هیات رئیسه تقدیر بعمل آمد و اظهار امیدواری شد تا همچون گذشته هیات رئیسه در ارتقای جایگاه سازمان، رضایت اعضای سازمان و شهروندان تلاش نماید.