ارائه بلیط سینما بهمن سنندج با 50 درصد تخفیف

پیرو توافقنامه سازمان  با حوزه هنری،  بلیط سینما  بهمن سنندج جهت استفاده اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ارائه با بیش از 50 درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

  • بهای هربلیط 5000 تومان می باشد.
  • انقضای بلیط های ارائه شده تا پایان سال جاری خواهد بود.
  • جهت دریافت بلیط به روابط عمومی سازمان مراجعه فرمایید.