اطلاعیه امور عضویت و پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند ، به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت بهداشت ، منبعد تا اعلام شرایط عادی کلیه درخواست های صدور ، تمدید و ارتقا و ... پروانه های مهندسی طبق روال سابق از طریق سامانه پروانه های مهندسی توسط هر شخص به صورت الکترونیکی ارسال و توسط کارشناسان سازمان و اداره راه و شهرسازی بررسی خواهد شد .
لذا از این تاریخ بدون تحویل اصل مدارک بارگذاری شده توسط متقاضی ، مدارک بررسی و صدور پروانه صورت خواهد گرفت.
لذا مهندسین محترم از مراجعه حضوری به سازمان و یا ارسال مدارک جدا" خودداری نموده و در صورت نیاز می توانند با تلفن های سازمان به شماره های ۶ - ۳۳۵۶۴۸۷۴ داخلی ۱۱۴ تماس حاصل فرمایند .

بدیهی است با عادی شدن شرایط در اطلاعیه های بعدی نحوه ارسال مدارک و دریافت پروانه های صادر شده اطلاع رسانی خواهد شد .
به منظور تسریع در بررسی و به حداقل رساندن ایرادها و رد خواست ها ، ضروریست نسبت به بارگذاری مدارک به صورت رنگی و با کیفیت درخواستی سیستم اقدام لازم به عمل آید .

امور عضویت و پروانه اشتغال سازمان