اطلاعیه ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ، عمر و حادثه اعضا و کارکنان سازمان

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند ، ثبت نام بیمه تکمیلی درمان ، عمر و حادثه ی اعضا و کارکنان سازمان آغاز شد .
متقاضیان در صورت تمایل می توانند تا تاریخ 20/10/98  با مطالعه تعهدات ( پیوست ) و تکمیل فرم ثبت نام ( پیوست ) و پرداخت حق بیمه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .

امور رفاهی سازمان

تعهدات بیمه تکمیلی سال 98 - 99 ....................... دانلود

فرم درخواست ثبت نام بیمه تکمیلی سال 98 - 99  ....دانلود