اطلاعیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در رابطه با کمک به سیل زدگاه سیستان و بلوچستان

چو عضوی بدرد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

باکمال تاسف همانگونه که مستحضرید طی چند سال اخیر شاهد حوادث و بلایای طبیعی و انسانی دردناک و جانسوزی بوده ایم. از زلزله کرمانشاه و آذربایجان تا سیل های ویرانگر لرستان، خوزستان، گلستان، شیراز و آتش سوزها،  تصادف مرگبار اتوبوس ها و سقوط هواپیماها و غرق شدن کشتی ها و... بوده ایم.

آنچه در این فضای سهمگین و غمگین تسلی بخش بازماندگان این قربانیان بوده است، روح همدلی و همیاری همه شهروندان کشور فارغ از هر زبان و قومیت و مذهب و ایدئولوژی و جغرافیا بوده است.

این بار نیز بلای طبیعی که بی تاثیر از بلای انسانی نیز نیست، سیستان و بلوچستان را غرق در رنج و مشقت نموده است.

همچون گذشته جامعه مهندسی کشور و علی الخصوص جامعه مهندسی فهیم و با احساس کردستانی در کمک به حادثه دیدگان پیشتاز خواهند بود.

اعلام می داریم در جهت تمرکز و اشرافیت به محل حادثه نظام مهندسی سیستان و بلوچستان امر خطیر جمع آوری کمک ها را به نمایندگی از جامعه مهندسی کشور عهده دار خواهد بود، لذا از اعضای فهیم سازمان خواستاریم کمک های نقدی خود را به شماره حساب اعلام شده سازمان نظام مهندسی سیستان و بلوچستان واریز نمایند.

اجرکم عندالله

شماره حساب جهت واریز کمک های نقدی:

2500139903  بانک تجارت بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

 

                                                  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان