اعتماد جامعه مهندسی کشور به مهندس کردستانی دکتر جمال قناعت عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی سازمان کشور بیشترین آرا را کسب نمود.
دکتر قناعت با 196 رای توانست از بین 94 کاندیدای نهایی شرکت کننده در انتخابات، بیشترین آرا را کسب کند.

دکتر قناعت پیشتر عضو اصلی دوره پنجم و ششم و هفتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و همچنین خزانه دار شورای مرکزی بوده است.
عضویت در هیات مدیره دوره های چهارم، پنجم ، ششم و هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، عضویت در شورای انتظامی
کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از جمله سوابق این مهندس کردستانی است.