انتخاب هیات امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

با انتخاب اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان هیات امنا و بازرس صندوق حمایت از تعیین شدند.

طی انتخاباتی که در مجمع عمومی سازمان در محل سالن مجتمع فجر برگزار گردید افراد ذیل با کسب آرای بیشتر بعنوان هیات امنا و بازرس صندوق حمایت از اعضا انتخاب شدند:

هیات امنا:

  • مهندس سینا ساعد (عضو اصلی)
  • مهندس لقمان فیض اله بیگی (عضو اصلی)
  • مهندس شاهرخ گودرزی (عضو اصلی)
  • مهندس آراز فاروقی (عضو اصلی)
  • مهندس هژیر شاه اویسی (عضو علی البدل)

 

بازرس:

  • مهندس سماء بنی نجار