اولین نشست تخصصی ترویج مقررات ملی ساختمان در سنندج برگزار می شود دکتر مولانایی رئیس کمیته آموزش و ترویج سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از برگزاری اولین نشست تخصصی ترویج مقررات ملی ساختمان در سنندج خبر داد.
وی اعلام داشت: .اولین نشست تخصصی ترویج مقررات ملی ساختمان با حضور استانهای منطقه ۴ کشوری( کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، همدان، کرمانشاه و اردبیل )توسط کمیته آموزش و ترویج نظام مهندسی استان کردستان وبا همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان روزیکشنبه ۱۶ تیرماه جاری در سنندج برگزار می شود.