برگزاری دوره های مجازی ارتقا پایه در خرداد و تیرماه

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

برگزاری دوره های مجازی ارتقا پایه در خرداد و تیرماه


به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان می رساند دوره های ارتقای پایه در خرداد و تیر سال جاری تداوم خواهد داشت.

اطلاعات مربوط به دوره هایی که امکان برگزاری خواهند داشت از طریق سایت و کانال تلگرامی سازمان درج خواهد شد.