بمناسبت روز تربیت بدنی و ورزش/ مسابقات تخته نرد ویژه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان که تمایل به حضور در مسابقه تخته نرد بمناسبت روز ورزش را دارند می توانند با در نظر گرفتن شرایط ذیل حضور بهم رسانند:

شرایط حضور:

  • عضویت معتبر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
  • ثبت نام الکترونیکی در سایت سازمان
  • مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان (درصورت به حدنصاب رسیدن) برگزار می شود
  • مسابقات بروش سنتی و بصورت دو حذفی می باشد.
  • ظرفیت ثبت نامی 100 نفر می باشد.
  • آوردن تخته نرد الزامی می باشد.

 

زمان برگزاری: 12/ 7/ 98 ساعت 9  صبح

مکان: سالن ورزشی مجتمع کمیته امداد – ابتندای روستای قار

 

جهت ثبت نام تا تاریخ 9/ 7/ 98 به سایت سازمان  kurdnezam.ir  بخش خدمات الکترونیک و یا لینک ذیل مراجعه فرمایید

ثبت نام مسابقات تخته نرد

 

امور رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان