تصویب "طرح ویژه سامان دهی تپه های سنندج" در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به سرپرستی دکتر بهرامی عضو سازمان نظام مهندسی کردستان

طرح ویژه سامان دهی تپه های سنندج" در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به سرپرستی دکتر بختیار بهرامی عضو معمار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به تصویب رسید.

هدف از این مصوبه جلوگیری از ساخت و سازهای بی برنامه روی تپه های داخل محدوده قانونی شهر سنندج و نیز تپه های واقع در حریم؛ همچنین  تثبیت کاربری فضای سبز برای تپه های داخل شهر و حفظ ساختار طبیعی تپه های خارج شهر و داخل حریم از گزند توسعه آتی و نیز ارتقای اکولوژیکی آن ها است.

دکتر بهرامی در این رابطه اظهار داشت: این طرح موضوعی یکی از مهم‌ترین اسناد توسعه شهر سنندج در دهه‌های آینده خواهد بود. قرارداد آن در سال ۱۳۹۶در قالب یک طرح پژوهشی با عنوان "طرح ویژه سامان دهی تپه‌های سنندج؛ با رویکرد سازمان‌دهی فضاهای سبز و باز، ایجاد عرصه‌های عمومی و توجه به منظرطبیعی" با دانشگاه کردستان منعقد شد. پس از دو سال مطالعه و ارزیابی تپه‌های داخل شهر و نیز تپه‌های داخل حریم، درتاریخ ۲۲ ام مهرماه ۱۳۹۸ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسید که پیروی آن، مصوبه نهایی به استاندار کردستان در تاریخ ۱۶ ام آذر ماه ۱۳۹۸ اعلام شد. این طرح با نظارت معاونت شهرسازی و معماری استان کردستان و تحت نظر دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی نهایی شد. ‌

وی همچنین افزود: حاصل این طرح مجموعه‌ای از سیاست‌ها، ضوابط عام و خاص و نیز نقشه‌هایی مهم برای حفظ و ارتقای اکولوژیکی و اجتماعی ۲۷ تپه در داخل محدوده قانونی شهر و نیز ۲۲ تپه در داخل حریم شهر است. این اسناد لازم‌الاجرا هستند و هرنوع عدول از آن‌ها غیرقانونی و مغایرت اساسی به شمار می‌آید؛ از اینرو، می‌توان امید داشت که از این به بعد، تپه‌های سنندج به عنوان عناصری اکولوژیکی و هویتی بیش از این دستخوش توسعه ناپایدار و ناموزون قرار نمی‌گیرند.