تعیین نظارت چهارگانه ( معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ) و نظارت شهرسازی پروژه ۱۸۸ واحدی تعاونی مسکن اعضاء و کارکنان نظام مهندسی ساختمان سنندج

قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

تعیین نظارت چهارگانه ( معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ) و نظارت شهرسازی پروژه ۱۸۸ واحدی تعاونی مسکن اعضاء و کارکنان نظام مهندسی ساختمان سنندج

 

 با توجه به اتمام ثبت نقشه ها در سامانه انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و نوبت تعیین ناظرین چهارگانه ( معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی ) و شهرسازی، به استحضار آن دسته از مهندسین گرامی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان سنندج که دارای پروانه نظارت می باشند، می رساند: در صورت تمایل به همکاری با تعاونی در تعیین نظارت پروژه ۱۸۸ واحدی تعاونی جهت اخذ پروانه ساخت، مراتب همکاری خود را کتباً حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ ۱۱/02/99 با ذکر رشته، شماره عضویت، شماره پروانه و ذکر پایه پروانه با مراجعه به آقای محمد مرادی  امور مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان اعلام نمایند.

به اطلاع می رساند با توجه به اینکه پروژه یکی از فازهای مسکن مهر بهاران می باشد، هزینه نظارت بصورت ٪25 تعرفه سال 1398نظام مهندسی پرداخت، و هر 4 کار به صورت ۱ کار در کارکرد 1399 مهندسین لحاظ خواهد شد.