تقدیر امور رفاهی سازمان از حضور اعضا و عوامل برگزاری جشنواره ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

مسئول امور رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از حضور اعضای سازمان در جشنواره ورزشی تقدیر کرد.
مهندس سیدیونسی با اعلام اینکه مسابقات جشنواره ورزشی اعضای سازمان ویژه روز مهندس در سطح بسیار خوبی برگزار شد، از هیات مدیره، کلیه هیات های ورزشی استان و عوامل برگزاری در جهت هرچه باشکوه برگزار شدن این مسابقات  تشکر کرد.
وی بیان داشت: مسابقات در فضایی صمیمی و بانشاط برگزار شد که در پایان به برگزیدگان هر رشته جوایزی به رسم یادبود اعطا شد.
مهندس سیدیونسی اظهار امیدواری کرد تا با همکاری و مشارکت اعضای محترم، برگزاری چنین جشنواره هایی تداوم یابد.