ثبت نام در دوره های  آموزشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ثبت نام در دوره های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

جهت ثبت نام در دوره های :
سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمان
استقرار دفتر مدیریت پروژه
دوره آموزشی سیستم کشف و اعلام حریق در ساختمانها ویژه اعضای سازمان نظام مهندسی و کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
طراحی و اجرای دودکش در ساختمان(ویژه دانشجویان و همکاران وزراتخانه و سازمانهای تابعه وزراتخانه)
طراحی و اجرای دودکش در ساختمان


به سایت ذیل مراجعه فرمایید:
https://lms.bhrc.ac.ir/