ثبت نام در دوره های آموزشی به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان  می رساند درصورت تمایل به ثبت نام درهریک از دوره های تعیین شده دررشته های مختلف خواهشمند است به آمور آموزش وپژوهش مراجعه و یا با شماره تلفن 09189790811 یا با شماره 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمائید.