ثبت نام سومین دوره عرصه املاک قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال گروه نقشه برداری سازمان نظام مهدسی ساختمان استان کردستان/
ثبت نام سومین دوره عرصه املاک

به اطلاع اعضای محترمی که در دو دوره برگزار شده عرصه املاک حضور نداشته اند می رساند: سومین دوره عرصه املاک روز شنبه ۹۹/۵/۴ برگزار می شود.

جهت حضور در دوره راس ساعت ۸ در سالن واحد آموزش وپژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور بهم رسانید