جلسه هیئت رئیسه دفتر اجرایی نظارت برق با مجریان و اندازه گیرهای  سیستم ارت برگزار شد

جلسه هیئت رئیسه دفتر اجرایی نظارت برق با مجریان و اندازه گیرهای  سیستم ارت  مورخه 21/11/94

این جلسه راًس ساعت 17 شروع و موارد ذیل از طرف هیئت رئیسه مطرح شد .

 

1 ) لازم است کیفیت احداث سیستم ارت توسط مجریان افزایش یابد .

2 ) لازم است مجریان  از دستگاه تهیه دوغاب بنتونیت در اجرای ارت استفاده نمایند .

3 ) شرکتهای اندازه گیر گواهی کالیبراسیون دستگاههای خود را در اسرع وقت به دفتر اجرایی تحویل نمایند .

4 ) استفاده از اسکلت ساختمان بتونی یا فلزی بعنوان انتقال دهنده سیم ارت ممنوع می باشد .

5 ) مجریان ارت ملزم شدند نقاط مشکل ساز جهت اجرای ارت را روی نقشه شهرستان علامت گذاری کرده و به دفتر اجرایی تحویل دهند .

6 ) شناسنامه های ارت منبعد دارای کد و سریال بوده و توسط دفتر اجرایی صادر و در اختیار مجریان قرار گیرد .

7 ) صدور شناسنامه ارت بدون اجرا ممنوع و پیگرد دارد .

8 ) ارت سنج کلمپی مناسب ارت های تکی نبوده و برای ارتهای پشت سرهم ( مانند دکل های انتقال) مناسب می باشد .

9 ) تماس با اندازه گیر وظیفه مجری ارت می باشد نه مالک  .

10 ) ارجاع کار به شرکتهای غایب در جلسه تا اطلاع ثانوی قطع شود .

11 ) شرکتهای مجری ارت در اسرع وقت جنس مصالح و آدرس انبار شرکت را تحویل دفتر اجرایی نمایند .  

 شرکت کنندگان در جلسه : ایلیا سپهر ( جمشید نامی ) برق الکترونیک کردستان ( لاهورپور ) هوشیار فن ( دانایی ) رامان نیرو ( کوره داودی ) پیدا تک غرب (ظاهری) الکتریسیته گستر ( طهماسبی ) فنون و غرب سازان ( فرجی ) شکوه برق ( احمدیان ) دژاران نیرو ( امینی )- ستایش سازه ( حمید فرهی ) مهندس علی محمدی و مهندس قادرپور