دوره آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1397 قابل توجه مهندسین دارای پروانه اشتغال:

دوره آموزشی تکمیل اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1397

زمان: 23/ 3/ 98  ساعت 10 تا 12
مکان: سالن راه و شهرسازی - روبروی ورزشگاه 22 گولان