دوره آموزشی نرم افزار متره و برآورد و نرم افزار تعدیل با VBA

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان
دوره آموزشی نرم افزار متره و برآورد و نرم افزار تعدیل با VBA

مدرس: مهندس بهزاد فتحی یونسی

زمان: یکشنبه 9/ 10/ 97 ساعت 16

مکان: سالن سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان