دوره نکات طراحی و یکپارچه سازی در ساختمان هوشمند قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

دوره نکات طراحی و یکپارچه سازی در ساختمان هوشمند
مدرس: مهندس بیتا

زمان برگزاری: پنجشنبه 20/ 10/ 97 ساعت 9 الی 13
مکان: سالن اجتماعات سازمان

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه و یا با شماره 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.