دوره ورود به حرفه اجرا مختص قبول شدگان صلاحیت اجرا ( دوره 84 ساعته) برگزاری دوره ورود به حرفه اجرا مختص قبول شدگان صلاحیت اجرا ( دوره 84 ساعته)
زمان ثبت نام 4/9/98 تا 21/9/98 جهت ثبت نام به سایت سازمان قسمت خدمات الکترونیک سامانه امور عضویت و مدیریت دوره های ارتقا پایه مراجعه نمایید (یوزر پسورد کدملی افراد می باشد )

برای ثبت نام اینجا کلیک فرمایید