دومین همایش مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

محورهای علمی که درهمایش مذکور مورد بحث قرار خواهد گرفت عبارتند از:کنترل پروژه در پروژه‌های EPC، روش‌های تأمین مالی پروژه با چند منبع (ECA) تفکر ناب در سازمان‌های پروژه‌محور، تقابل مهارت‌های مدیران پروژه مدرن با مدیران پروژه‌های سنتی و جایگاه سازمانی واحدهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در هلدینگ‌های پروژه محور.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.hap-co.org مراجعه فرمایند.