راهنمای تکمیل اظهارنامه مالیاتی سال 97 مهندسین پروانه دار عضو سازمان

اعضاي محترم داراي پرونده اشتغال سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

با عنايت به اينكه به منظور ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال مالي 1397 و با استفاده از مزاياي تبصره ماده 100 ق.م.م ، لازم است علاوه براي داشتن وضعيت 45 در ثبت نام كداقتصادي ، اقدام به ورود اطلاعات فعاليت شغلي خود و تعيين درصد فعاليت و همچنين ثبت محل اقامتگاه قانوني روي نقشه و وضعيت مشموليت ارزش افزوده نمائيد ، لطفاً هرچه سريعتر به سامانه ثبت كداقتصادي به آدرس www.TAX.GOV.ir مراجعه و نسبت به ويرايش اطلاعات درخواستي اقدام نمائيد . بديهي است عدم ورود اطلاعات بالا در سامانه ، مانع از ورود به سامانه اظهارنامه عملكرد سال مالي 1397 خواهد شد .

مراحل زير در ورود اطلاعات و ويرايش آنها انجام مي پذيرد :

پس از ورود به سامانه ثبت نام كداقتصادي ، وارد سامانه پيش ثبت نام و ثبت نام شده و پس از درج اطلاعات مربوط به نام كاربري و كلمه عبور وارد محيط اطلاعات ثبت نام شده كه در صفحه اول چند پيام در قسمت چپ صفحه ملاحظه مي كنيد ، روي هر يك از آنها كليك نموده وارد صفحه موردنظر مي شويد :

1-درصفحه مربوط به تعيين وضعيت مشموليت ارزش افزوده گزينه « من مشمول ارزش افزوده نمي باشم » را انتخاب كنيد .

2- در بخش اطلاعات فعاليت شما ، كليد افزودن فعاليتها را كليك نموده و اطلاعات زير را وارد نمائيد .

نوع فعاليت : خدمات و سرمايه گذاري را انتخاب كنيد .

:isic(f) ساختمان انتخاب گردد .

-زيرمجموعه : (f45)ساختمان انتخاب شود.

-زير مجموعه : (f452)احداث ساختمان و يا قسمتهايي از آن انتخاب شود .

-زير مجموعه :(f4521)احداث ساختمان به استثناي ساختمانهاي زيربنايي انتخاب شود .

-زير مجموعه : (E4521042)انجام پروژه هاي ساختماني به استثناي ساختمانهاي زيربنايي انتخاب شود .

 

 

در قسمت شرح فعاليت عنوان دقيق پروانه اشتغال به حرفه مهندسي درج گردد .

درصد فعاليت 100درصد درج شود . آندسته از مهندسيني كه علاوه بر شغل مهندسي داراي پروانه اشتغال به ساير حرفه ها را دارند به ميزان تأثير در كسب درآمد ، درصد را تعيين به گونه اي كه جمع درصدهاي فعاليتهاي مختلف (مشاغل ديگر) معادل 100 درصد گردد .

در پايان گزينه ثبت را كليك نمائيد.

3-براي ثبت محل اقامتگاه قانوني روي نقشه ، روي گزينه مربوطه كه با رنگ قرمز درج شده است كليك نموده وارد نقشه مي شويد شهر و آدرس محل موردنظر كه در ثبت نام ثبت نموده ايد را انتخاب و گزينه ثبت را كليك نمائيد .

در پايان تأكيد مي نمايد مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال مالي 1397 تا پايان خردادماه 1398 مي باشد لذا از همكاران محترم استدعا مي شود تا قبل از درج راهنماي مربوطه اقدامي صورت نگيرد .

 


سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان