سالن ورزشی دفتر نمایندگی نظام مهندسی مریوان فعالیت خود را آغاز کرد سالن ورزشی دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان مریوان با همکاری امور رفاهی و دفتر نمایندگی این شهرستان فعالیت خود را آغاز کرد.
اعضای محترم سازمان در مریوان می توانند در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 الی 19 از این امکانات استفاده نمایند.
تنیس روی میز، دارت، تخته نرد و فوتبالدستی از جمله امکانات این سالن است.