اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی دوره هشتم اعلام شد/ دکتر قناعت عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شد اسامی اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی دوره هشتم اعلام شد.
در  مراسم تودیع و معارفه ای که در وزارت راه و شهرسازی انجام شد اعتبارنامه های اعضای جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور توسط وزیر راه و شهرسازی اهدا شد.
دکتر جمال قناعت عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان که رای اول انتخابات شورای مرکزی را بدست آورده بود بعنوان عضو اصلی این شورا در دوره هشتم انتخاب گردید.
همچنین در این مراسم از اعضای دوره هفتم شورای مرکزی تقدیر شد.
اسامی اعضای شورای مرکزی بدین شرح می باشد:

رشته عمران:
کمال دویده
احمد خرم
کورش غفاری
سیدرضا سرافرازی
مهران کوهی کمالی
حمزه شکیب
سید حمیدرضا کارگر
جعفر هاشم زاده
علی اکبر رمضانی
غلامحسین عسکری
حسن مجتبی زاده (علی البدل)

رشته معماری:
طاهره نصر
مجتبی احمدزاده
طاهر کیافر
زهره ترابی
شهاب آدم نوه سی
کامران جنتی پور
رایان ایگدری ( علی البدل)

تاسیسات مکانیکی:
علیرضا قزوینی پور
کاوه نوری کوپایی
سیف الله علی نیا
حسین اکبریان راد ( علی البدل)


نقشه‌برداری:
بهمن مومنی مقدم
سعید یزدانی (علی البدل)

رشته برق:
مهدی شایان
علیرضا سنایی دشتی
مجید جی افرام
مجید ثاقبی (علی البدل)


شهرسازی:
عباس وثیق نیا
مسعود موسوی (علی البدل)

ترافیک :
جمال قناعت
فرشید رضا حقیقی ( علی البدل)