شهروندان در ساخت سکونتگاهای مهندسی ساز با جامعه مهندسی همکاری کنند مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان پنجم اسفند روز مهندس را به جامعه فهیم مهندسی کشور و بخصوص استان کردستان تبریک گفت.
مهندس محمودی باعنوان اینکه مهندسان بعنوان سازندگان و خالقان دنیای پیرامون نقش غیرقابل انکاری در توسعه و پیشرفت بشریت ایفا نموده اند، اظهار نمود: آنچه اکنون جهان و کشور در پیشرفت و آبادانی و توسعه می نازد را مرهون مهندسینی است که با تخصص و توانایی خود و رعایت اخلاق حرفه ای توانسته اند پیش قراولان کاروان پیشرفت و آبادانی این کره خاکی محسوب شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان مهندسان را امین مردم در تامین پناهگاه و سازندگان مکانی که ماوای آرامش و تسلی روح است، دانست و اظهار امیدواری کرد تا جامعه مهندسی با حفظ رسالت واقعی خود همچنان از طلایه داران این پیشرفت باشند.
وی نقش نیم میلیون مهندس ساختمان در کشور و بیش از هفت هزار در استان کردستان را در نقش راه توسعه و آبادانی جامعه پررنگ دانست و خواستار توجه به این پتانسیل عظیم شد.
مهندس محمودی آمادگی سازمان نظام مهندسی ساختمان بعنوان بزرگترین تشکل مهندسی کشور و استان را برای خلق جامعه ای پیشرفته با سکونتگاهای امن و مهندسی را اعلام و اظهار امیدواری کرد: جامعه در ساخت ساختمان های مهندسی و شهری مهندسی ساز با سازمان و جامعه مهندسی همکاری کنند و مسئولین نهایت تلاش خود را در تحقق این امر ایفاد نمایند.