عنوان کتاب: ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی عنوان کتاب: ژئوتکنیک لرزه ای مهندسی
نویسنده:  Tkuo towhata
مترجمین: مسعود پاک نهاد - احمدرضا مظاهری
نشر علم عمران