قابل توجه اعضای محترم سازمان/ تعطیلی کلیه دوره های آموزشی با توجه به رعایت موارد پیشگیری و بر اساس مصوبه شورای تامین استان در خصوص تعطیلی دانشگاهها و موسسات  آموزشی استان کردستان در هفته جاری و بنا بر اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی، مصوبه هیات مدیره و مصوبه کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان کردستان،  تمام دوره های ارتقا در این هفته لغو شده و تاریخ جدید برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد‌ .
کمیته آموزش و ترویج سازمان