قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان: ثبت نام دور دوم  متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه

صندوق حمایت از اعضا در راستای اهداف عالیه خود و تداوم اعطای تسهیلات در نظر دارد تا نسبت به ثبت نام دور دوم اعطای وام قرض الحسنه برای اعضای متقاضی با شرایط ذیل اقدام نماید:

  • اعضای متقاضی نباید پیشتر از تسهیلات وام قرض الحسنه این صندوق استفاده نموده باشند.
  • مبلغ وام برای اعضای دارای پروانه اشتغال حداکثر تا سقف 10 میلیون تومان و برای اعضای بدون پروانه حداکثر تا سقف 5 میلیون تومان می باشد.
  • مدارک لازم جهت ثبت نام : فتوکپی کارت عضویت معتبر، فتوکپی پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی – تکمیل فرم پیوست

آخرین مهلت ثبت نام تا پایان اردیبهشت 1399 می باشد.
بدیهی است در صورت ناقص بودن مدارک درخواستی، ثبت نام انجام نخواهد شد.