قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

در راستای مصوبه هیات مدیره سازمان درباره ارائه بودجه پیشنهادی سال 1398 سازمان در اسفندماه 1397 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره بودجه پیشنهادی اعلام فرمایند.

اعضای محترمی که تمایل دارند تا در نشست روز دوشنبه 15 / 11/ 97 ساعت 9 الی 14 جهت بررسی بودجه حضور بهم رسانند می توانند  تا مورخ 12/ 11/ 97 در قسمت ذیل ثبت نام نمایند.

ثبت نام