قابل توجه اعضای محترم طراح سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

به اطلاع می رساند باتوجه به ماموریت هیات مدیره محترم سازمان به کارگروه تهیه دفترچه راهنمای طراحی (وحدت رویه) و در راستای یکسان سازی کنترل نقشه ها در استان، جلوگیری از برخورد متفاوت با یک موضوع یکسان توسط همکاران گروه کنترل نقشه، کاهش عودت نقشه ها و از همه مهمتر ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده از طرف اعضا از کلیه طراحان گرامی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان تقاضا می شود تا با ارسال نظرات، دیدگاه ها و موارد ابهام و یا موارد تخلف به غنای هرچه بیشتر این امر کمک نمایند.

قابل ذکر است حداکثر تا دو ماه آینده پیش نویس اولیه آماده و جهت اعمال نظر و دریافت انتقادات و راهکارها در سایت سازمان به مدت 20 روز درج خواهد گردید.
اعضای محترم می توانند دیدگاههای خود را به گروه کنترل نقشه سازمان و یا به شماره تلگرامی 09183781219 ارسال فرمایند.