قابل توجه اعضای محترم عضو سازمان / زمان استخر در سال ۱۳۹۸

آقایان:

زمان

ساعت

استخر

سه شنبه

22        تا   23:30

دانشگاه آزاد

پنجشنبه

20:30    تا   21:40

دانشگاه آزاد

جمعه

12        تا       14

شین - بهاران

 

بانوان:

زمان

ساعت

استخر

چهارشنبه

15:30        تا   17

دانشگاه آزاد

 

 

  - بهای بلیط استخر 5 هزار تومان می باشد.

- در برای رزرو بلیط از طریق سایت سازمان (خدمات الکترونیک) ساعت 9 صبح در روزهای تعیین شده (سه شنبه ، چهارشنبه، پنجشنبه) اقدام فرمایید.

جهت رزرو بلیط استخر شین (روزهای جمعه) ویژه آقایان در روزهای پنجشنبه اقدام نمایید.

- همراه داشتن کارت عضویت در زمان ورود به استخر الزامی می باشد.

بدلیل امکان استفاده حداکثری اعضای محترم، هر عضو در هفته تنها یک بار می تواند از استخر استفاده نماید.