قابل توجه طراحان گرامی/ راه اندازی بخش کنترل نقشه در نرم افزار اندازیار پیرو نامه شماره 14240/98 ص مورخ 25/10/1398 ، 14850 / 98 ص مورخ 3/ 11/ 98  در راستای راه اندازی بخش کنترل نقشه در نرم افزار ماده 33( اندازیار ) از مورخ 01/11/98 ، ضروریست طراحان گرامی نسبت به بارگزاری نقشه های طراحی در سامانه فوق الذکر اقدام نمایند . لازم به ذکر است فایل های راهنمای لازم جهت آپلود نقشه ، نحوه امضا دیجیتال نقشه ها چک لیست طراح هماهنگ کننده و لیست مدارک لازم جهت آپلود به همراه نقشه ها در سایت و کانال تلگرامی سازمان موجود می باشد . لازم به یاد آوری است دسترسی طراحان محترم جهت آپلود نقشه ها و مدارک و مهندسین گروه کنترل نقشه از طریق بخش خدمات الکترونیک سایت سازمان و در بخش سامانه اندازیاز بوده و username و password به صورت پیش فرض برای هر فرد کد ملی می باشد که پس از اولین ورود قابل تغییر است . مقتضی است در این خصوص به نحو مقتضی به اعضای آن دفتر نمایندگی اطلاع رسانی شود . در ضمن در صورت نیاز به راهنمائی و جهت رفع اشکالات با شماره 33566031- 087 امور انفورماتیک تماس حاصل گردد .راهنمای سامانه اندازیار (ماده 33) ......................... دانلود

فیلم راهنمای آپلود نقشه.......................................دانلود
 در صورت عدم امکان دانلود از طریق کانال تلگرامی سازمان @sazmankurdestan  اقدام فرمایید.

فیلم راهنمای درج امضای دیجیتال ......................... دانلود
 در صورت عدم امکان دانلود از طریق کانال تلگرامی سازمان @sazmankurdestan  اقدام فرمایید.

چک لیست حداقل کنترل های نقشه توسط طراح هماهنگ کننده ..... دانلود

مدارک لازم جهت جهت آپلود برای کنترل نقشه.............................. دانلود